PRIVACY POLICY

Kim jesteśmy

Właścicielem Refunds4.me jest firma Kallax Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec Solec 18 lok. B-21, 00-410 Warszawa. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000654154.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy?

Dane z formularza kontaktowego

Wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, z którego wysłałeś wiadomość. Przechowujemy również adres IP komputera oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Analiza statystyk

Zbieramy i analizujemy anonimowe dane dotyczące wizyt na naszej stronie za pomocą ogólnodostępnych narzędzi, takich jak Google Analytics. Statystyki pozwalają nam określić m.in. kraj, w którego łączysz się z internetem; język Twojej przeglądarki internetowej; przybliżony wiek; płeć; zainteresowania; źródło z którego odwiedziłeś naszą stronę internetową; jak długo trwała wizyta. Dokładne informacje dotyczące analizy statystyk można znaleźć na stronie google.com/analytics.

W jakim celu zbieramy dane osobowe?

Udostępnione przez Ciebie dane osobowe są niezbędne do weryfikacji Twojego zgłoszenia. Możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem telefonu lub adresu e-mail celem uzupełnienia danych o informacje dotyczące Twojej podróży takie jak daty przelotów, trasa, numery lotów, numer rezerwacji biletu lotniczego oraz inne informacje, które mogą okazać się niezbędne. W oparciu o udostępnione przez Ciebie dane oceniamy możliwość uzyskania odszkodowania od linii lotniczej.

Jak długo przechowujemy dane?

Dane otrzymane poprzez formularz kontaktowy będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od czasu weryfikacji zgłoszenia. Jeśli po przedstawieniu możliwości dochodzenia odszkodowania kontaktujący powierza nam dochodzenie roszczeń w jego imieniu, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie osobnej umowy spisanej pomiędzy stronami. Metadane dotyczące statystyk strony internetowej przechowywane są przez czas nieokreślony. 

Z kim się dzielimy danymi?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych firmom zewnętrznym, ani nie wykorzystujemy ich do celów marketingowych. Po uzyskaniu wcześniejszej zgody możemy przekazać Twoje dane osobowe współpracującym z nami kancelariom prawnym celem oszacowania szans uzyskania odszkodowania na drodze sądowej w przypadku, gdy przewoźnik lotniczy odmówił wypłaty rekompensaty na drodze polubownej. 

Jakie masz prawa do swoich danych?

Masz prawo do przeglądania, poprawiania oraz usunięcia swoich danych osobowych. Aby to zrobić, konieczna jest weryfikacja Twojej tożsamości aby mieć pewność, że dyspozycja zmiany lub usunięcia danych wyszła od ich właściciela. Skontaktuj się z naszym inspektorem danych osobowych w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest …